Visionær og innovativ ledende sygeplejerske til børne-ungehospice
Ansøgningsfrist:
29. januar 2020

Stillingsbetegnelse:
Afdelingssygeplejerske

Tiltrædelse:
1. april 2020

Arbejdssted:
Hospice Djursland

Afdeling:
Hospice Djursland
Strandbakken 1
8410 Rønde

Beskæftigelsestype:
Fast

Arbejdstid:
Fuldtid

Kontaktperson:
Lene Dorit Christensen Simonsen


Telefon:
78413403

Kontakt:
Dorit Simonsen

Telefon:
78413403

Stillingsdokumenter:
Funktionsbeskrivelse ledende sygeplejerske_2020

Visionær og innovativ ledende sygeplejerske søges til det nye vestdanske børne–ungehospice STRANDBAKKEHUSET

"Det er ganske vist!" - den 1. november 2020 åbner det første vestdanske børne-ungehospice. Vi søger en visionær og innovativ ledende sygeplejerske med ledererfaring og mod til at gå forrest og sætte retningen for dette nye tiltag i tæt samarbejde med hospicelederen, bestyrelsen og de kommende medarbejdere.

Strandbakkehuset børne- og ungehospice er lige nu i færd med at blive bygget. Det er placeret i Rønde lige ved siden af Hospice Djursland, som er et tilbud til voksne. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år med livsbegrænsende og livstruende sygdom med komplekse symptomer, der kræver en specialiseret palliativ indsats enten i løbet af sygdomsforløbet eller i den afsluttende fase. Der bliver plads til fire familier, som har behov for den tværfaglige specialiserede palliative indsats på højt niveau, som netop et børne-ungehospice kan tilbyde.

Tilbuddet vil være målrettet barnet/den unge med sygdom samt hele familien og deres samlede behov i forbindelse med enten et symptomlindrende ophold, et aflastende ophold eller et ophold til livets afslutning.

Når et barn har en livsbegrænsende eller livstruende sygdom med komplekse problemstillinger og kort forventet levetid, befinder hele familien sig i en sårbar livssituation. Vi vil derfor arbejde ud fra en familiecentreret tilgang, og med udgangspunkt i hospicefilosofien bliver værdierne Liv, leg & lindring styrende for det samlede tilbud.

Dit ansvarsområde
Med reference til hospicelederen har du det overordnede ansvar for den daglige drift og ledelse af Strandbakkehuset. Du skal, i tæt samspil med hospicelederen og bestyrelsen, skabe de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for det kommende børne-ungehospice. Du vil samtidigt blive en del af den samlede ledergruppe for Strandbakkehuset og Hospice Djursland.

Du er medansvarlig for en bæredygtig økonomi og et velafbalanceret ressourceforbrug med plads til udvikling af såvel medarbejdere som de fysiske rammer. Strandbakkehuset skal i lighed med Hospice Djursland være rustet til at gå fremtidens udfordringer i møde.

Du har det overordnede ansvar for, at medarbejderne trives og varetager de opgaver, de er bedst til, samt at der er et godt arbejdsmiljø med fokus på den opgave, som børne-ungehospice har, og det tværfaglige samarbejde, som er en forudsætning for, at vi kan lykkes med opgaven.

Du har ansvaret for, at der leves op til det fælles værdisæt Liv, leg & lindring, som skal være tydeligt for alle, og at hospicefilosofien er organisationens anker og grundlaget for den daglige praksis.

Du skal være med til at sikre en sund og udviklingsfremmende kultur både internt i Strandbakkehuset og i forhold til samarbejdspartnere. En kultur som er præget af tillid og åbenhed, faglig nysgerrighed, innovation og grobund for godt samarbejde. En kultur, hvor imødekommenhed, kreativitet og nærvær er vigtige pejlemærker.

Du skal have mod til at gå forrest og i samarbejde med hospicelederen og bestyrelsen sætte retningen for denne nye og spændene organisation, med det sigte, at både familierne og medarbejderne trives på Strandbakkehuset 

Som den daglige leder af Strandbakkehuset, skal du være synlig og udfylde en lederrolle, der tager udgangspunkt i at udvikle kulturen og samarbejdet inden for et forholdsvis nyt specialistområde. Patientforløbene vil komme til at foregå i et bredt mono- og tværfagligt samarbejde med andre børne- og ungeafsnit, specialeafdelinger på hospitaler og med primær sektor.

Du har sammen med hospicelederen ansvaret for at profilere Strandbakkehuset både som en attraktiv arbejdsplads og som et velfungerende hospice for børn, unge og deres familier.

Din faglige profil
Vi forventer, at du har relevant lederuddannelse og ledererfaring. Gode ledelseskompetencer og samarbejdsevner er en forudsætning og prioriteres højt. Derudover har du sundhedsfaglig viden om børn og unge med livstruende sygdom og gerne erfaring inden for det palliative område.
 
Der lægges særligt vægt på, at du besidder følgende personlige kvalifikationer:
 • At du har klare værdier. Kender dig selv og dine styrker, og at du har modet til at se og tale om det, der kan være svært og dilemmafyldt
 • At du formår at lytte, sætte dig i andres sted, tør bruge dig selv og kan rumme det, som er anderledes fra dig selv og dine egne værdier
 • Gode faglige og tværfaglige samarbejdsevner, og at du arbejder målrettet og resultatorienteret
 • Interesse i at arbejde med at udvikle mission, vision og strategi med udgangspunkt i hospicefilosofien 
 • Motiverende og anerkendende med en dialogbaseret, involverende ledelsestilgang
 • En god kommunikator, som er informativ og tydelig i sine budskaber
 • Evne til at skabe resultater, gejst og arbejdsglæde, og gennem en aktiv personalepolitik arbejde for et godt og bæredygtigt arbejdsmiljø
 • Bidrager til at sikre et godt og frugtbart uddannelsesmiljø
 • Vægter kvalitet og forbedringsarbejde samt patientsikkerhed højt
 • At du evner at se muligheder frem for begrænsninger
 • At du har lyst til at arbejde i en organisation, hvor de frivillige spiller en vigtig rolle.
Yderligere information
Du skal være med til at ansætte medarbejdere til Strandbakkehuset. 

Vi forventer at skulle ansætte 12-14 nye sygeplejersker, 1 pædagog, 1 fysioterapeut samt 1 læge. Hvilke faggrupper, medarbejdergruppen ellers skal bestå af, vil den nye leder blive medbestemmende om.

Strandbakkehuset forventer at tage imod de første familier den 1. november 2020. Huset er endnu ikke færdigbygget, så du vil komme til at deltage i en spændende byggeperiode med møder, planer for indretning og indkøb.
 
Vi glæder os til at høre fra dig og ser frem til at kunne ansætte en stærk daglig leder til det kommende børne-og ungehospice Strandbakkehuset.

Har du behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte hospiceleder Dorit Simonsen 7841 3403/3121 2229 eller bestyrelsesformand Jørgen Keinicke 2395 2079.

Du kan læse mere om Strandbakkehuset på www.Strandbakkehuset.dk

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Opslagsniveau svarende til niveau som afdelingsledende sygeplejerske, med mulighed for forhandling.

Ansættelsesdato: 1. april 2020

Tidsplan:
 • ansøgningsfrist den 29. januar kl. 12.00.
 • første samtale afholdes den 6. februar
 • evt. anden samtale afholdes den 7. februar
  - for de kandidater, der går videre til anden samtale, skal der laves personprofil/test, og der vil være tilbagemelding ved personligt fremmøde.
 Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Mere om Strandbakkehuset børne- og ungehospice
STRANDBAKKEHUSET er det nye børne- og ungehospice i Danmark og det første nybyggede børne- og ungehospice. I forvejen findes Lukashuset i Hellerup, der blev etableret ved Sankt Lukas Stiftelsens hospice i 2015, og indtil nu har det været det eneste børne- og ungehospice i Danmark. Formålet med at etablere et nyt børne- og ungehospice i Vestdanmark er at udligne den geografiske ulighed, der er med blot fire hospicepladser på Lukashuset i Østdanmark. 

Med etableringen af STRANDBAKKEHUSET vil alle børn og unge og deres familier, uanset hvor i Danmark man bor, kunne blive tilbudt hospiceophold med lindring, aflastning og omsorg af høj specialiseret sundhedsfaglig kvalitet.

Vores holdning er, at alle børn og unge skal have de bedste muligheder for at udvikle deres personlige og sociale kompetencer, uanset om deres liv er kort.

STRANDBAKKEHUSET er en selvejende institution i lighed med Hospice Djursland, og der er indgået driftsoverenskomst med Region Midtjylland om vilkår for driften af de fire familiepladser. Der vil være en organisatorisk sammenhæng med Hospice Djursland, idet der er fælles hospiceleder og bestyrelse. Derudover vil enkelte medarbejdere skulle varetage opgaver på begge institutioner. Der er altså tale om både selvstændighed og sammenhæng imellem STRANDBAKKEHUSET og Hospice Djursland. 


HOSPICE DJURSLAND | STRANDBAKKEN 1 | 8410 RØNDE | TLF 7841 3400 |